Spletne vsebine prevajajte za ljudi in ne iskalnike

Želja po hitrih rezultatih lahko kaj hitro privede do brezglavega kopičenja vsebin na spletni strani. Kilometri nejasnih vrstic lahko pri iskanju relevantnih informacij od bralca terjajo veliko naporov,  zato ne smemo pozabiti prave namembnosti spletne predstavitve, to je predstavitev vaše dejavnosti. Spletna stran je izkaznica podjetja kjer veliko šteje prav izkušnja. Obiskovalec si lahko vtis ustvari že v nekaj sekundah, zato morajo biti spletne vsebine dobre in vabljive. Nikar ne podcenjujte njihovih vrednosti.

Vsekakor je za uspešno poslovanje podjetja dobro spletno stran pripeljati na sam vrh spletnih iskalnikov, a pri tem je potrebno razmišljati tudi na obiskovalce. V kolikor so pripravljene spletne vsebine slabe ali slabo prevedene, je njihov pomen brezpredmeten. V Alkemistu smo zato pripravili nekaj smernic, ki govorijo o tem, na kaj moramo biti pozorni pri njihovi pripravi oziroma prevajanju.

Naslovi naj bodo privlačni

Poskrbite, da bodo naslovi vzbudili bralčevo zanimanje. Velikokrat se bralci prav na podlagi naslova odločajo, ali bodo vsebini namenili svoj čas. A pri tem je potrebno paziti, saj vsi naslovi ne delujejo v vseh jezikih, kar pomeni, da dobesedno prevajanje v ciljni jezik morda ne bo vselej primerno. Slednje še posebej velja, če v naslove vključimo frazeme, ki so najpogosteje kulturno prilagojeni.  Za naslove je tako priporočljivo, da se jih pri prevajanju prilagaja in ne zgolj dobesedno prevaja.

Spletne vsebine naj ne bodo predolge

Ljudje, ki iščejo relevantne informacije, ne želijo skozi gore vsebin, samo da bi se uspešno prebili do njih. Hitro želijo izvedeti, ali so za rešitev svojega problema našli pravo mesto. Prevajalci pogosto nimamo veliko vpliva na dolžino besedila, lahko pa zato poskrbimo za njihovo konsistentnost ter slog. Izvirni tekst že daje vedeti za kako formalno oziroma neformalno obliko besedila gre in lahko svoj prevod temu primerno prilagodi, vsekakor pa se je o slednjem vselej moč dogovoriti tudi z naročnikom.

Različni jeziki zahtevajo različne spletne strani

Določene jezike govorijo na večih predelih sveta. Takšni so denimo španščina, portugalščina, angleščina, nemščina, ki jih kot uradne priznavajo v različnih državah, prav vsaka pa lahko pozna svojo različico jezika. Zato je priporočljivo večjezične spletne strani lokalizirati ter jih prilagoditi določeni državi in njenim kulturnim značilnostim, saj se pomen besed in izrazov od države do države lahko znatno razlikuje.

Pozorni bodite na kulturne raznolikosti

Določeni kulturni prazniki, značilnosti ali tradicije so lahko skupni zgolj enemu narodu oziroma državi in ne tudi tistim, ki se jim želite s prevedenim besedilom približati.  Tako je vselej priporočljivo preveriti, ali je podatek, ki ga navajate v izvirnem besedilu, relevanten tudi za kulturo ciljnega jezika. V nasprotnem poiščite drugo rešitev ali idejo opustite.

Spletne vsebine pišite za ljudi, ne spletne brskalnike

Veliko je SEO strokovnjakov, ki lahko ponudijo odlične nasvete kako spletno stran dvigniti na sam vrh spletnih iskalnikov, toda ob tem se morda pozablja, da je besedilo namenjeno ljudem, zato poizkušajte vsebine kombinirati s priporočili SEO optimizacije ter tako ustvariti bolj berljiv članek.