Prevajanje skozi zgodovino

Prevajanje obstaja tako dolgo, kot preprosta želja po sporazumevanju.  Bržčas pa bi lahko dejali, da se je prevajanje razvilo iz poglavitne potrebe po mednarodnem trgovanju, saj so bili prvi prevajalci prav trgovci, ki so potovali, trgovali ter svoj čas preživljali v najrazličnejših pristaniščih po svetu. Tako so se imeli možnost srečevati z različnimi jeziki ter se katerega izmed njih tudi naučiti. Prevajalstvo danes združuje ljudi različnih kultur in jezikov, ki si prizadevajo izmenjevati različna znanja in informacije ter poglede na svet. 

prevajanje skozi zgodovino

Evoluvija prevajalstva

Zgodovina prevajanja navkljub nesporni pomembnosti ni vselej uživala želene uglednosti. Že v času velikih civilizacij je med osvojevalci veljalo prepričanje, da je učenje jezika prisvojenih ozemelj nečastno, zato so bili prevajalci običajno predstavniki nižjih slojev. Toda vloga prevajalcev se je skozi zgodovino spreminjala. Prevajalci so začeli imeti vse pomembnejšo veljavo v mednarodnih odnosih, saj so bili za uspešno izpeljan proces komunikacije ključnega pomena, kmalu pa so postali tudi neločljiv del kulturne izmenjave v vseh njenih oblikah. Prevajalec danes pravimo strokovnjaku za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, ki se ukvarja s pisnim prevajanjem najrazličnejših vrst besedil.

Prevajanje danes

V sodobnem času je pomembnost prevajalstva le še bolj utrjena. Danes na svetu uradno govorimo približno 7000 jezikov, vsi izmed njih pa nosijo svoja kulturna ozadja in sebi lastna jezikovna pravila. Ni torej naključje, da je prevajalstvo prevladujoče jedro medkulturne interakcije, ki lahko vsak trenutek ugodi potrebam po najrazličnejših prevodih. A ker se je željam po globalnem povezovanju prilagajala tehnologija, se je temu primerno morala razvijati tudi prevajalska dejavnost. Danes so nam tako pri prevajanju in sporazumevanju v veliko pomoč strojni prevajalniki ter strojno podprto človeško prevajanje.

Prevajanje in tehnologija

Z vzponom tehnologije, razvojem programske opreme in aplikacij za najrazličnejše naprave in namene, se je korenito prevetril tudi prevajalski poklic. Četudi prevajalniki in prevajalska orodja še ne dosegajo zanesljivih in visokih uporabnih vrednosti, so ta lahko koristna orodja v rokah prevajalca, ki si s pravilno uporabo in ustreznim jezikovnim predznanjem lahko olajša in pohitri prevajalski proces. Strojno podprto človeško prevajanje z ustvarjanjem in širjenjem prevajalskih baz omogoča hitrejšo pripravo prevoda kot tudi njegovo enostavno terminološko usklajevanje.  Tudi strojno prevajanje je danes lahko zelo zanesljivo pri prevajanju vremenskih napovedi in drugih primerljivih vsebin, pri katerih so jezikovne spremenljivke zelo omejene, nobenega dvoma pa ni, da so pri zahtevnih besedilih povsem neuporabni. Izobraženi in izkušeni prevajalci tako so in bodo nezamenljivi.