Prevajalniki in orodja za prevajanje

V prevajalskem poklicu tehnologija nikdar ne bo zares nadomestila človeka. Vrsta spletnih prevajalnikov in aplikacij, ki nam lajša vsakodnevno sporazumevanje z govorci raznoterih jezikov iz najrazličnejših predelov sveta, za prevajanje uporablja statistično tehniko prevajanja, ki temelji na analiziranju arhivskih prevodov, predhodno že pripravljenih s strani poklicnih prevajalcev. Prevajalniki na ta način res širijo besednjak ter ugotavljajo najprimernejše verjetnosti, toda navkljub temu ne morejo razbirati pomenov besed ali razumeti kulturnega ozadja, v katerega so le-te postavljene. Jezik se kot živ organizem nenehno spreminja, vsak dan se lahko pojavljajo nove besede, obstoječe pa dobivajo nove pomene. Navkljub temu tehnologija ni strogo ločena od prevajalskega poklica, saj slednji pozna številna specializirana orodja za prevajanje.

Prevajalska orodja

Svetovni splet je danes nepogrešljivo orodje v prevajalčevih rokah, saj omogoča hitro in enostavno analiziranje, preverjanje terminov ter hitro posvetovanje. V prevajalskem svetu je nadvse učinkovito tudi  t. i. računalniško podprto prevajanje, saj lahko prevajalec s pomočjo programskih orodij lažje in hitreje poskrbi za usklajenost svojih prevodov. Orodja za prevajanje, kot sta Trados ali MemoQ, prevajalcem omogočajo ustvarjanje vsebinskih baz ter pripravo glosarjev z ustrezno terminologijo, ki slonijo na naročnikovih željah in potrebah.  Tehnologija je lahko pri prevajanju torej v pomoč, a nikakor ne more nadomestiti človeških možganov oziroma konkurirati kompleksnim prevajalskim procesom, ki sestojijo iz večkratnih pregledov, kontrolnih sistemov kakovosti, slovnične in jezikovne brezhibnosti in jih že deseto leto zagotavljamo v prevajalski agenciji Alkemist.

 

Orodja za prevajanje

 Slika 1: MemoQ, orodje za prevajanje