Kreativnost in prevajanje

Eno izmed prepričanj veli, da je prevajanje nezahteven proces pri katerem je prevajalec le kanal, skozi katerega je moč prenesti besedilo v ciljni jezik. No, v resnici še zdaleč ni tako, saj potemtakem prevajalcev danes sploh ne bi več potrebovali. Nadomestili bi jih s prevajalniki, ki jim prevajalci zaradi hitrosti priprave prevoda nikakor ne moremo konkurirati. Izkušen prevajalec mora za popoln prenos vsebine v prevod vključiti zdravo mero kreativnosti. Prav kreativnost in prevajanje sta nerazdružljiva procesa, ki sta še posebej razvidna v kreativni industriji ter pri prevodu literarnih besedil.

ZAKAJ MORA BITI PREVAJALEC SPLOH KREATIVEN?

Kreativnost je ključ, s pomočjo katerega se izkušen prevajalec spopada z zahtevnim prevajalskim problemom. Pri svojem delu je prevajalec pogosto razpet med formo in kontekstom. S pomočjo kreativnosti tako lahko poišče ravnovesje med njima, s čimer sam proces prevajanja postane prej umetnost kot znanost. Prevajanje zato ne sme biti dobesedno. Nasprotno, prevajalec mora namesto golega nizanja besed ujeti kontekst ter prenesti celoten pomen izvirnega besedila. Poznati mora tudi kulturni kontekst, v katerega besedilo postavlja. Nekateri jeziki poznajo idiome, ki jih v drugih jezikih ne razumejo, saj zadevajo kulturni kontekst, v katerem so nastali. Tako jim je potrebno poiskati ustrezno inačico v ciljnem jeziku ali problem razrešiti drugače.

Eno izmed najtežavnejših prevajalskih nalog predstavlja prevajanje poezije. Dobesedni prevod nikakor ne bo mogel povzeti avtorjevih idej, prav tako pa je potrebno poskrbeti tudi za rimo in ritem. Tako so običajno prevajalci poezije tudi sami pesniki.

KOLIKO KREATIVE ZADOSTUJE KREATIVNOSTI?

Pri prevajanju obstaja veliko stopenj kreativnosti . Premalo kreativne drznosti lahko pri prevajanju pusti medel občutek in ton, s preveč kreativnega poseganja pa lahko izgubimo prvotni namen besedila ter ujamemo prevajalčevo idejo. Idealen prevod vsebuje zdravo mero vsega. Ne preveč kreativnosti in ne premalo. Seveda to zahteva tudi odlično poznavanje izvirnega in ciljnega jezika ter razumevanje kulture, povezane z jezikom. Pri prevajanju tako ne gre zgolj za besede, dober prevajalec mora hkrati prevajati besede in dešifrirati kulturni kontekst.