Kaj je to sodelovalno prevajanje?

Kdo bi si mislil, toda včasih se je pri oblikovanju vsebin povezanih z vašim produktom ali storitvijo, najprimerneje obrniti prav na vaše kupce. Sodelovalno prevajanje ali crowdsourcing translation, kot mu pravimo s tujko, še zdaleč ni več zgolj eksperiment. Predstavlja učinkovito metodo pri širjenju globalnega dometa vašega podjetja in omogoča dostopnost vaše vsebine kupcem v njihovem jeziku. Sodelovalno prevajanje je tudi način, kako povečati angažiranost lokalnih kupcev ali zagovornikov blagovne znamke, jih vključiti v sooblikovanje vaših izdelkov in produktov za potrebe ciljnega tržišča.

Sodelovalno prevajanje tvori model, ki namesto ali v kombinaciji s poklicnimi prevajalci v proces prevajanja vključuje prostovoljce in jezikovne navdušence. Internetna skupnost s tem neposredno sodeluje pri razreševanju jezikovnih problemov, bodisi z ustreznim jezikovnim in prevajalskim znanjem bodisi s pregledovanjem in urejanjem prevedenih vsebin. Četudi tovrstno obliko prevajanja lahko uporabljamo tekom raznovrstnih prevajalskih projektov ter s tem še dodatno spodbudimo proces lokalizacije podjetja na tujem tržišču, je slednje najbolj efektivno pri prevodu določenih vsebin, namenjenih javnosti, kot tudi množičnih vsebinah, ki sicer ne bi bile prevedene, kot denimo zapisi na blogu, tviti, novice, podnapisi za video vsebine, vsebine na Wikipediji ali spletne aplikacije. Z upoštevanjem zastavljenih navodil lahko sodelovalno prevajanje zagotovi povsem sprejemljive ali celo izjemne rezultate, ki so tako časovno kot stroškovno učinkoviti.

Kako sodelovalno prevajanje deluje?

 

Vsebina se običajno razdeli med skupino potencialnih prevajalcev, ki jih nagovorimo prek javnega poziva. Pri tem igra ključno vlogo moderator, ki mora povezati in motivirati občinstvo, ki se bo spopadlo z nalogo. Sodelovalno prevajanje je načeloma bolj učinkovito, ko vsebino razbijemo na manjše kose. Idealno je, da prevajalec na enkrat prevede zgolj poved ali odstavek, saj je tako lažje programsko zaznavati napake pri delu. 

Poklicni in nepoklicni prevajalci po zaključku prevode predajo v pregled in urejanje internemu poklicnemu prevajalcu, v kolikor je to potrebno. Delo avtorjev pri sodelovalnem prevajanju običajno ni kompenzirano s tradicionalnimi oblikami plačil, marveč v obliki priznanj in pohval.