V prevajalskem poklicu tehnologija nikdar ne bo zares nadomestila človeka. Vrsta spletnih prevajalnikov in aplikacij, ki nam lajša vsakodnevno sporazumevanje z govorci raznoterih jezikov iz najrazličnejših predelov sveta, za prevajanje uporablja statistično tehniko prevajanja, ki temelji na analiziranju arhivskih prevodov, predhodno že pripravljenih s strani poklicnih prevajalcev. Prevajalniki na ta način res širijo besednjak ter ugotavljajo najprimernejše verjetnosti, toda navkljub temu ne morejo razbirati pomenov besed ali razumeti kulturnega ozadja, v katerega so le-te postavljene. Jezik se kot živ organizem nenehno spreminja, vsak dan se lahko pojavljajo nove besede, obstoječe pa dobivajo nove pomene. Navkljub temu tehnologija ni strogo ločena od Celotna novica