Od vašega nadrejenega ste prejeli dokument, ki ga morate nujno prevesti. Kontaktirate prevajalsko agencijo, ki ste jo med ponudniki storitev uspeli izbrskati na spletu, v odgovor pa prejmete veliko neznanih kratic in izrazov, ki jih ne znate dešifrirati. TM, CAT,  MT, terminološka baza, korpusi, tradosova lestvica. Veliko pojmov, ki bi jih v odgovor pričakovali od kakšnega IT podjetja in ne jezikoslovcev, katerih edina naloga je prenesti besedilo v ciljni jezik. Pa je res? Tudi prevajalski poklic se je z razvojem tehnologije spremenil. Zaradi vse večjih zahtev po čim hitrejšem prevajanju se je moral modernizirati ter vpeljati orodja, s pomočjo katerih bi še lahko Celotna novicaKAJ JE TO? Na kratko bi lahko strnili, da je pomnilnik prevodov skladišče, podatkovna zbirka prevedenih prevajalskih enot, ki so na voljo za nadaljnjo uporabo. ČEMU SLUŽI? Prevedena besedila so v pomnilniku prevodov oziroma v prevajalski bazi, kot mu radi rečemo prevajalci, shranjena v izvirnem in ciljnem jeziku. Tako se v primeru ponovitve enakega ali podobnega dela besedila v drugem dokumentu, že prevedeni odsek lahko uporabi še enkrat.  S pomočjo pomnilnika prevodov se lahko skrajša čas izdelave prevodov, zniža pa se lahko tudi strošek njegove priprave, saj prevedenih delov ni potrebno znova prevajati. Zgodovinsko gledano je nastanek pomnilnikov prevodov ustrezal času nastanka Celotna novicaKaj je to? Ko govorimo o strojnem prevajanju, govorimo o računalniškem, programsko podprtem prevajalskem sistemu, ki vsebine samostojno in brez posredovanja človeka prevaja iz enega jezika v drug jezik. Od prvih poskusov strojnega prevajanja v 50. letih preteklega stoletja, ko je računalnik le zamenjal posamezno besedo v besedilu z njegovo ustreznico v ciljnem jeziku, je s pojavom interneta strojno prevajanje močno napredovalo. Čemu služi? Strojno prevajanje pospešuje prevajalske procese in zmanjšuje stroške prevajanja vsebin. Njegova velika prednost je, da lahko hitro in enostavno povečuje razpoložljivost prevedenih vsebin. Kakovost prevodov se razlikuje glede na zmožnosti programskega orodja, običajno pa tovrstni sistemi zahtevajo posredovanje človeka. S Celotna novicaIdiomi ali frazemi so stalne besede z zaznamovanim pomenom, ki ne pomenijo natančno tega, kar zaznamujejo. Imajo ustaljen pomen, zatorej njihov pomen ne zaznamujejo posamezne besede oziroma besednih enot, marveč se moramo slednjega šele naučiti potem vsakdanjega govora ali branja. Tudi zato idiomi predstavljajo enega izmed zanimivejših aspektov jezika, včasih pa so, izvzeti iz konteksta, lahko tudi nadvse zabavni ali nenavadni. Slednjega se včasih zavemo šele, ko se poskušamo naučiti tujega jezika in smo s frazemi prvič soočeni. Tako tudi ni potrebno posebej poudarjati, kako pomembno se je naučiti njihove pravilne rabe, da bi se lahko približali naravnim govorcem. Od Celotna novicaNajti dobrega prevajalca ni enostavno, tako kot tudi ne dobrega zobarja, odvetnika ali katerega drugega storitvenega ponudnika. Pa vendar so prevajalske usluge zunaj jezikovnih krogov velikokrat premalo cenjene, največkrat pa mislimo, da se lahko jezikovnih opravil lotimo kar sami. Poglejmo si nekaj najpogostejših primerom, s katerimi se prevajalci srečujemo:   “Saj bi prevedel sam, a preprosto nimam časa.” Strinjamo se lahko, da je poznavanje tujih jezikov danes nuja. A četudi jezike poznamo nismo dovolj kvalificirani, da bi jih tudi prosto prevajali. V prvi vrsti nismo materni govorci jezika ter tako ne poznamo kulturnih raznolikosti ciljnega okolja. Izziv lahko sprejmemo za Celotna novicaZgodba o zavidanja vrednih prevodih se vselej prične z jasno predstavljenimi naročnikovimi pričakovanji in željami, zato pri naročilu prevoda ne pozabite nekaj časa investirati v natačno obrazložitev vaših zahtev. Pri nudenju prevajalskih storitev smo tudi v prevajalski agenciji Alkemist velikokrat priča trenutku, ko nas nagovori email z vsebino: “Kar najhitreje potrebujemo prevod besedila, gre zgolj za nekaj strani, prosimo za ponudbo.”  Rado se zgodi, da sporočilo ne vsebuje nobene priložene datoteke ali ni posebej navedeno, v kateri jezik naj se besedilo prevede. Prevajalsko agencijo bo prav gotovo zanimalo tudi za kakšno vrsto besedila gre, se bo uporabilo v publikacijah ali je namenjeno Celotna novicaSvet ta hip premore več kot 1.76 milijard lastnikov pametnih mobilnih naprav, od katerih jih več kot polovica prihaja iz azijsko pacifiškega predela. Skokovita penetracija pametnih mobilnikov po vsem svetu tvori dejstvo, da imajo tudi mobilne aplikacije svoje globalno občinstvo, ki mu služijo prav mobilni razvijalci. Tako danes izdelava aplikacije in njeno lansiranje v angleškem jeziku ni več dovolj. Razvijalci morajo vse večjo pozornost usmeriti tudi v njihovo prevajanje oziroma lokalizacijo. Kaj je lokalizacija aplikacij? Gre za preprost termin, ki opisuje proces priprave aplikacije na voljo za različne jezike, in sicer tako, da izpolnjuje lokalne jezikovne in kulturne zahteve z Celotna novicaPotrebe globalnega trga so tudi prevajalski poklic pripeljale do novih izzivov, kjer je za kvalitetno pripravljen in oddan prevod na razpolago vse manj časa in je pogosto potrebno ukrepati hitro in odločno. Toda ne glede na hitri tempo življenja je včasih potrebno potegniti tudi zavoro, saj se kdaj primeri, da so s kvaliteto prevodov povezana tudi življenja ljudi ali velike finančne izgube, zato je za prevajalca zelo pomembno ohraniti profesionalen odnos in raven kakovosti skozi celoten proces, kar lahko terja tudi nekaj dodatnega časa. Obstajajo pa tudi načini kako ohranjati konstantno raven kakovosti, zato si poglejmo, kaj lahko za kvaliteto Celotna novicaStrojno prevajanje še nima tako razvite umetne inteligence, da bi ga lahko pričeli enačiti z ljudmi. Govorci najrazličnejših jezikov pri tovrstnem prevajanju večkrat naletimo na nejasnosti in napake, saj stroji ne morejo zaznavati kontekstov, pomenov in nians v jeziku. No, s pojavom spletnih prevajalnikov tudi stroji svojo nalogo vse bolje opravljajo. Vse več pozornosti je namenjene tudi živemu prevajanju glasov. Podjetje Skype je nedavno predstavilo orodje, ki je sposobno v živo prevajati video klice iz angleščine v španščino. Ta hip pa se tudi v spletnih trgovinah z mobilnimi aplikacijami nahaja kar nekaj orodij, s pomočjo katerih je moč premostiti prve jezikovne ovire. Celotna novicaUmetni jezik se pojavi tudi v priljubljeni televizijski seriji Zvezdne steze.   Zamislite si prizor, v katerem bi se s prodajalko v bližnjem supermarketu sporazumevali v jeziku vilincev, poizkusite si predstavljati, kako bi kavo v vašem omiljenem kotičku naročili kar takole po klingonsko, jeziku ljudstva iz televizijske uspešnice Zvezdne steze. Vrsto let je bil fiktivni jezik, ki smo ga srečevali v izdelkih popularne kulture, denimo knjig, filmov ali televizijskih nadaljevank, skoncentriran zgolj na najbolj goreče privržence, ki so si z učenjem in njegovo rabo lahko popestrili marsikateri dan. A tudi tu je moč zaznavati spreminjajoči se trend, saj z vse večjo popularnostjo franšiz Celotna novica