V Alkemistu je napočil čas za spremembe! Stare prostore na Kotnikovi ulici 35 smo zamenjali z novimi. Odslej nas lahko najdete na Celovški cesti 32. Dobrodošli. Vaši Alkemisti Celotna novicaZ velikim veseljem vas obveščamo, da je prevajalsko podjetje Alkemist postalo imetnik certifikata AA bonitetne izvrstnosti, dodeljenega s strani bonitetne hiše Bisnode. Gre za mednarodno priznano potrdilo, ki Alkemist uvršča v sam vrh bonitetne odličnosti. Glede na to, da ga prejme zgolj 4.2 % najuspešnejših podjetij v Sloveniji, smo počaščeni, da so v nas prepoznali najbolj zanesljivega in kredibilnega poslovnega subjetja v domačem in mednarodnem poslovnem okolju. Celotna novica30. septembra beležimo obletnico smrti svetega Hieronima, rimskega teologa, prevajalca. Ta dan je po vsem svetu zapisan kot mednarodni dan prevajalcev. Prevajanje in tolmačenje sta pomembni dejavnosti. Ko si privoščite prevod, si privoščite dobrega. Z izborom profesionalnega prevajalca/tolmača boste razumljeni ne glede na to, kateri jezik govorite. Slavno delo svetega Hieronima je prevod Svetega pisma v latinski jezik, ki ga poznamo pod imenom Vulgata. To sicer ni bil prvi tovrstni prevod, saj so pred tem že obstajali drugi, vendar jih je s svojo kakovostjo postopoma povsem zasenčil. Na svetu obstaja skoraj 7000 jezikov. Komaj tretjina jih ima tudi svojo pisavo. Celotna novicaOd vašega nadrejenega ste prejeli dokument, ki ga morate nujno prevesti. Kontaktirate prevajalsko agencijo, ki ste jo med ponudniki storitev uspeli izbrskati na spletu, v odgovor pa prejmete veliko neznanih kratic in izrazov, ki jih ne znate dešifrirati. TM, CAT,  MT, terminološka baza, korpusi, tradosova lestvica. Veliko pojmov, ki bi jih v odgovor pričakovali od kakšnega IT podjetja in ne jezikoslovcev, katerih edina naloga je prenesti besedilo v ciljni jezik. Pa je res? Tudi prevajalski poklic se je z razvojem tehnologije spremenil. Zaradi vse večjih zahtev po čim hitrejšem prevajanju se je moral modernizirati ter vpeljati orodja, s pomočjo katerih bi še lahko Celotna novicaKAJ JE TO? Na kratko bi lahko strnili, da je pomnilnik prevodov skladišče, podatkovna zbirka prevedenih prevajalskih enot, ki so na voljo za nadaljnjo uporabo. ČEMU SLUŽI? Prevedena besedila so v pomnilniku prevodov oziroma v prevajalski bazi, kot mu radi rečemo prevajalci, shranjena v izvirnem in ciljnem jeziku. Tako se v primeru ponovitve enakega ali podobnega dela besedila v drugem dokumentu, že prevedeni odsek lahko uporabi še enkrat.  S pomočjo pomnilnika prevodov se lahko skrajša čas izdelave prevodov, zniža pa se lahko tudi strošek njegove priprave, saj prevedenih delov ni potrebno znova prevajati. Zgodovinsko gledano je nastanek pomnilnikov prevodov ustrezal času nastanka Celotna novicaKaj je to? Ko govorimo o strojnem prevajanju, govorimo o računalniškem, programsko podprtem prevajalskem sistemu, ki vsebine samostojno in brez posredovanja človeka prevaja iz enega jezika v drug jezik. Od prvih poskusov strojnega prevajanja v 50. letih preteklega stoletja, ko je računalnik le zamenjal posamezno besedo v besedilu z njegovo ustreznico v ciljnem jeziku, je s pojavom interneta strojno prevajanje močno napredovalo. Čemu služi? Strojno prevajanje pospešuje prevajalske procese in zmanjšuje stroške prevajanja vsebin. Njegova velika prednost je, da lahko hitro in enostavno povečuje razpoložljivost prevedenih vsebin. Kakovost prevodov se razlikuje glede na zmožnosti programskega orodja, običajno pa tovrstni sistemi zahtevajo posredovanje človeka. S Celotna novicaIdiomi ali frazemi so stalne besede z zaznamovanim pomenom, ki ne pomenijo natančno tega, kar zaznamujejo. Imajo ustaljen pomen, zatorej njihov pomen ne zaznamujejo posamezne besede oziroma besednih enot, marveč se moramo slednjega šele naučiti potem vsakdanjega govora ali branja. Tudi zato idiomi predstavljajo enega izmed zanimivejših aspektov jezika, včasih pa so, izvzeti iz konteksta, lahko tudi nadvse zabavni ali nenavadni. Slednjega se včasih zavemo šele, ko se poskušamo naučiti tujega jezika in smo s frazemi prvič soočeni. Tako tudi ni potrebno posebej poudarjati, kako pomembno se je naučiti njihove pravilne rabe, da bi se lahko približali naravnim govorcem. Od Celotna novicaNajti dobrega prevajalca ni enostavno, tako kot tudi ne dobrega zobarja, odvetnika ali katerega drugega storitvenega ponudnika. Pa vendar so prevajalske usluge zunaj jezikovnih krogov velikokrat premalo cenjene, največkrat pa mislimo, da se lahko jezikovnih opravil lotimo kar sami. Poglejmo si nekaj najpogostejših primerom, s katerimi se prevajalci srečujemo:   “Saj bi prevedel sam, a preprosto nimam časa.” Strinjamo se lahko, da je poznavanje tujih jezikov danes nuja. A četudi jezike poznamo nismo dovolj kvalificirani, da bi jih tudi prosto prevajali. V prvi vrsti nismo materni govorci jezika ter tako ne poznamo kulturnih raznolikosti ciljnega okolja. Izziv lahko sprejmemo za Celotna novicaZgodba o zavidanja vrednih prevodih se vselej prične z jasno predstavljenimi naročnikovimi pričakovanji in željami, zato pri naročilu prevoda ne pozabite nekaj časa investirati v natačno obrazložitev vaših zahtev. Pri nudenju prevajalskih storitev smo tudi v prevajalski agenciji Alkemist velikokrat priča trenutku, ko nas nagovori email z vsebino: “Kar najhitreje potrebujemo prevod besedila, gre zgolj za nekaj strani, prosimo za ponudbo.”  Rado se zgodi, da sporočilo ne vsebuje nobene priložene datoteke ali ni posebej navedeno, v kateri jezik naj se besedilo prevede. Prevajalsko agencijo bo prav gotovo zanimalo tudi za kakšno vrsto besedila gre, se bo uporabilo v publikacijah ali je namenjeno Celotna novicaSvet ta hip premore več kot 1.76 milijard lastnikov pametnih mobilnih naprav, od katerih jih več kot polovica prihaja iz azijsko pacifiškega predela. Skokovita penetracija pametnih mobilnikov po vsem svetu tvori dejstvo, da imajo tudi mobilne aplikacije svoje globalno občinstvo, ki mu služijo prav mobilni razvijalci. Tako danes izdelava aplikacije in njeno lansiranje v angleškem jeziku ni več dovolj. Razvijalci morajo vse večjo pozornost usmeriti tudi v njihovo prevajanje oziroma lokalizacijo. Kaj je lokalizacija aplikacij? Gre za preprost termin, ki opisuje proces priprave aplikacije na voljo za različne jezike, in sicer tako, da izpolnjuje lokalne jezikovne in kulturne zahteve z Celotna novica