Prevajanje finančnih besedil

Pomagamo plemenititi vaš denar
V času, ko vsi postajamo globalni, ne velja več, da so lahko globalna podjetja, ki poslujejo v več državah ali celo na več celinah, le velike multinacionalke. Globalizacija je vzpodbudila povezovanja vseh vrst institucij in podjetij, ki poslujejo med seboj, zato pa so potrebni točni prevodi besedil s finančno vsebino. Podjetja se morajo zavedati, da ne veljajo v vseh državah enaki računovodski standardi in zakoni, zato prihaja do velikih razhajanj pri razumevanju finančne terminologije. V prevajalskem podjetju Alkemist poskrbimo, da se pomen s prevodom ohrani.

Zahtevnost finančne terminologije
V Sloveniji imamo SRS (Slovenski računovodski standardi), v drugih državah imajo svoje standarde, a tudi npr. v državah, kjer uporabljajo isti jezik, denimo angleški (Anglija in Združene države Amerike), se uporabljajo za isti pojem popolnoma drugi izrazi, na kar mora biti prevajalec pozoren. Prav zato v Alkemistu besedilo najprej pregledamo in nato skrbno izberemo najboljšega prevajalca, ki bo prevajal vaše strokovno besedilo. Pri finančnih besedilih se običajno ponavljajo eni in isti termini, zato moramo zagotoviti , da za en pojem vedno uporabimo isti izraz, torej moramo biti konsistentni. Da lahko zagotovimo to posebnost, si pomagamo z orodji CAT in njihovimi spomini prevodov. Vse našteto zagotavlja, da bodo vaši prevodi narejeni strokovno, konsistentno in kar najhitreje.

Zaupnost dokumentov
V Alkemistu se zavedamo, da so finančni dokumenti največkrat zaupne narave. Prav zato se pri delu držimo navodil za delo z zaupnimi dokumenti, kar pomeni, da bodo vaše informacije ostale zaupne in samo vaše.

Zahtevajte ponudbo za prevajanje svojega besedila: prevodi@alkemist.si, 080 777 777.