V vsakdanji rabi lahko velikokrat zasledimo nepravilno rabo pomišljaja oziroma vezaja. Njuni vlogi v besedilu velikokrat zamenjujemo, pogosto prav zato, ker sta si med seboj zelo podobna. Pa vendar, prva in prav gotovo pomembna razlika med njima,  je prav gotovo oblikovne narave, saj ju med seboj najlažje ločimo po dolžini črtice. Med tem, ko pomišljaj pišemo z daljšo črtico (‒), vezaju pritiče krajša (-). Pomišljaj je navadno tudi nestično ločilo, s čimer moramo pred ter za njim vključiti presledek, kar za vezaj, ki je običajno stičen, ne velja.   Kdaj uporabljamo vezaj? Vezaj uporabimo, kadar želimo nadomestiti besedo “in” med zloženimi Celotna novica