Pomena izbire ustrezne pisave za večjezične dokumente, predstavitvene brošure, letake, oglase in druge publikacije, ki jih v branje ponujamo svetu, ni potrebno posebej poudarjati. Izbora se moramo lotiti previdno, pri tem pa upoštevati vse pasti, s katerimi se lahko srečamo med pripravo. Zavedati se moramo, da imamo v angleško govorečih področjih na voljo veliko več različnih vrst pisav, s katerimi lahko oplemenitimo svojo podobo, kot v azijskih ali vzhodnoevropskih predelih sveta. Pri prenosu dokumenta ali brošure v različne jezike je potrebno upoštevati nabor vseh znakov, ki jih pisava ponuja ter uvideti, ali zadostuje našim potrebam. Pisave, ki ne vključujejo znakov latinske abecede, kot denimo cirilica, so dostopne zgolj Celotna novica