Sodobni časi skoraj od vsake oblike dela zahtevajo poznavanje in razumevanje vsaj enega tujega jezika. Zaradi vse večjega globalnega delovanja podjetij poznavanje jezika odpira vrata do zaposlitve, priložnost pa je moč poiskati kjerkoli na svetu. Na to nas pripravljajo že med samim izobraževanjem, kjer se učenci v osnovnih in srednjih šolah kot tudi na faksu srečujejo z učnimi urami iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in še bi lahko naštevali. Nenazadnje je od znjanja vsaj enega tujega jezika odvisna tudi uspešna zaključitev izobraževanja. Toda na prednosti poznavanja in razumevanja tujih jezikov lahko gledamo tudi širše. Splošno znano je, da se z Celotna novica