Prednost mladih startup podjetij, ki si šele skušajo izboriti svoje mesto pod soncem, je nedvomno lahko jezik. Večjezična strategija, s pomočjo katere je moč enostavno zajeti najširše občinstvo, igra pri predstavitvi produkta, denimo mobilne aplikacije, pomembno vlogo. Prevajalstvo danes ne predstavlja zgolj prenosa besedila v ciljni jezik, marveč tudi sooblikuje večjezični trg, v katerem se srečujejo različne kulture. Za mlade podjetnike je tako ključnega pomena, da se stanju prilagajajo in sledijo procesu globalizacije. Prednosti večjezične strategije? Predstavitev novega produkta v večih jezikih med potencialnimi uporabniki prav gotovo spodbudi večje zanimanje. Z nagovorom širše javnosti je moč osvojiti široko mednarodno občinstvo, številne nove odjemalce, ki produkta ne bodo zgolj uporabljali Celotna novica