Združenje prevajalskih podjetij (ZPP) je luč sveta ugledalo 8. maja 2008, ko se je 26 ustanovnih članov, med katere sodi tudi prevajalsko podjetje Alkemist, s skupnimi močmi zavezalo k uresničevanju skupnih interesov, ki zadevajo razvoj prevajalske dejavnosti, višanja kakovostnih in etičnih standardov ter rasti njenega ugleda in prepoznavnosti. Združenje prevajalskih podjetij deluje v okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (GZS), ob koncu lanskega leta pa je bilo po dobrih štirih letih delovanja sprejeto tudi v članstvo Evropske zveze nacionalnih združenj prevajalskih podjetij (EUATC). Cilji združenja se med drugim kažejo tudi v zastopanju interesov članov ter zagotavljanju poslovnih nasvetov na področju prevajalstva. Celotna novica Pri pripravi prevodov je potrebno veliko pozornosti nameniti vsebinski ustreznosti, slovnični pravilnosti in vsesplošni kakovosti, a potrebno je upoštevati tudi kulturne in druge značilnosti okolja, v katerem bo prevod uporabljen, zakar osrednjo vlogo prevzameta prevajalec in lektor. Ljudje se pri učenju jezikov običajno najprej naučimo enega jezika, jezika, s katerim prvič pridemo v stik preko naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. Pravimo mu materni jezik. Večina prevajalcev se je enega od jezikov, v katerega oz. iz katerega prevaja, naučila na novo, zato je to njihov t. i. tuj jezik. Ker sami ne poznajo vseh Celotna novica Pri nastopu na tujem tržišču je nestrokovni jezikovni pristop za podjetje lahko nemudoma usoden. Ko se slab nagovor ali prevod znajdeta pod drobnogledom medijev, je običajno že prepozno. Konča se z upadom ugleda ter poslovni škodi, ki pri tem nastopi. Slednje je na lastni koži izkusil prehrambeni gigant McDonald’s, ki je želel prek oglasov nagovoriti azijsko etnično skupino v Minnesoti. 64 tisoč tamkajšnjih govorcev jezika Hmong se je vsakodnevno srečevalo s sloganom, ki je bil po njihovem mnenju nesmiseln. »Coffee gets you up, breakfast gets you going,« se je v prevodu na oglasnih panojih pojavil brez presledkov med besedami in zaradi Celotna novica V globalnem svetu je prevajalstvo neizbežna strokovna prvina. Povezuje ljudi različnih kultur in jezikov, ki si v procesu sporazumevanja želijo izmenjevati različna znanja, informacije in poglede na svet. Prevajalstvo v Sloveniji iz leta v leto pridobiva na veljavnosti. Potrebe po pisnih in ustnih prevodih naraščajo, gospodarstvo je vse bolj globalno uperjeno, bolj fleksibilni smo tudi sami. Alkemist je prevajalska agencija v Ljubljani, ki z osnovnim vodilom vsesplošne odličnosti zagotavljanje kakovoste jezikovne storitve v 110 jezikih sveta. Z željo po grajenju komunikacijskih mostov med ljudmi različnih narodnih in kultur pripadnosti, se zanašamo na prevajalsko strokovnost, odzivnost, zanesljivost in družbeno odgovornost.  577 prevajalcev, Celotna novica Sodni prevod je posebna oblika prevoda, ki se uporablja v uradne namene ter poleg upoštevanja jezikovnih, slovničnih ter drugih pravil zahteva priloženo izjavo sodnega tolmača. Prevajanje uradnih dokumentov lahko izvajajo le usposobljeni prevajalci oziroma sodni tolmači, ki so opravili poseben izpit na ministrstvu za pravosodje ter s svojim žigom in podpisom jamčijo, da prevod ustreza originalu. Vsak tolmač je zaprisežen za določeno jezikovno kombinacijo, v katero tudi sodno tolmači, sodni prevod pa se od navadnega prevoda razlikuje po tem, da je uradno veljaven v tujini. Prevodov ni potrebno vselej sodno overiti, zato se je o slednjem potrebno predčasno pozanimati. V Celotna novica     Ljubitelji knjige 23. aprila praznujemo poseben dan. Organizacija UNESCO je bralni kulturi v čast omenjeni dan proglasila za svetovni dan knjige ter knjižnim moljem povsod po svetu omogočila vsesplošno praznovanje. Slovenija velja za eno izmed redkih evropskih držav, ki praznik knjige v sklopu založniških ter drugih dejavnosti praznuje en teden. Ob slovenskih dnevih knjige bomo zato v prevajalski agenciji Alkemist v pričujočem tednu nudili posebne ugodnosti, in sicer si boste lahko po promocijski ceni zagotovili prevajanje in lektoriranje besedil ter sodno, konsekutivno in simultano tolmačenje.         Celotna novica   Najverjetneje ni potrebno posebej izpostavljati pomena angleščine v globalnem svetu. Informacijska revolucija, ki je z razmahom množičnih medijev, svetovnega spleta ter pametnih mobilnih naprav segla v vsak žep, je spodbudila težnjo po razumevanju,  informiranju ter komuniciranju z ljudmi iz vsega sveta,  angleščino pa ustoličila kot mednarodni jezik. Kar 80% vseh vsebin, ki jih danes beležimo na svetovnem  spletu, je ustvarjenih v angleščini. Germanskem jeziku, ki ga govori in piše približno milijarda zemljanov, kar pomeni, da je tudi za vse poslovne subjekte z njo najlažje nagovarjati globalna občinstva. Prevodi v angleščino so tako za vsako podjetje, ki se želi predstaviti Celotna novica