Predlogi so nepregibne besede, ki izražajo odnose med besedami stavka. Prav gotovo so vas kdaj že potisnili v neprijeten položaj, ko niste bili prepričani o pravilnosti njihove rabe. Tokrat se bomo zato posvetili tistim, ki nam tudi sicer povzročajo največ preglavic ter preverili, kdaj uporabiti predlog s in kdaj z, kdaj k ter kdaj h?   Predlog K/H Pri rabi predloga K/H so pravila povsem enostavna. Predlog H uporabimo izključno pred besedami, ki se začnejo na črki k ali g, denimo h kosilu oziroma h gradu, pred vsemi ostalimi začetnicami pa uporabljamo predlog K. Pravilo preizkusimo na primerih: 1. Hlače sem odnesel _ krojaču. 2. Celotna novica