Izumrtje jezika botruje izumrtju kulture, z njo pa izginja tudi neprecenljivo znanje, ki ga ni moč povrniti. Na svetu vsako leto izgine približno 25 jezikov. Izmed 7000, kolikor jih predvidoma obstaja na svetu,   je  približno 500 do 1000 takih, ki jih danes govori le še peščica ljudi in veljajo za ogrožene. Spodaj jih navajamo le nekaj.   Vir slike   TER SAMI, Rusija Število govorcev: 2 Ob koncu 19. stoletja je imel jezik ter sami približno 450 govorcev. Združeval je šest vasi, ki so se nahajale na vzhodnem delu ruskega polotoka Kola. Njihovo število je začelo naglo upadati Celotna novica