Angleščina, ki jo govorijo v Ameriki, se razlikuje od britanske angleščine in prinaša svoje specifično besedišče. Prevajanje ameriške angleščine je zato potrebno prilagoditi ameriškemu okolju, kjer želimo nastopiti. Prevajalec, ki poskrbi za prevajanje besedil v angleški jezik, mora dobro poznati njegove jezikovne značilnosti ter namena uporabe prevoda, saj je hkratna raba ameriške in britanske različice angleščine neprimerna. Oglejmo nekaj pomembnih razlik med britansko in ameriško angleščino: zapis datuma Britanski in ameriški zapis datuma se med seboj razlikujeta po načinu njunega zapisa, saj je vrstni red zapisa števil nekoliko spremenjen. Britanska različica pri ločitvi letnice ne pozna vejice, tako da zapis datuma Celotna novicaPri pripravi prevodov je potrebno veliko pozornosti nameniti vsebinski ustreznosti, slovnični pravilnosti in vsesplošni kakovosti, a potrebno je upoštevati tudi kulturne in druge značilnosti okolja, v katerem bo prevod uporabljen, zakar osrednjo vlogo prevzameta prevajalec in lektor. Ljudje se pri učenju jezikov običajno najprej naučimo enega jezika, jezika, s katerim prvič pridemo v stik preko naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. Pravimo mu materni jezik. Večina prevajalcev se je enega od jezikov, v katerega oz. iz katerega prevaja, naučila na novo, zato je to njihov t. i. tuj jezik. Ker sami ne poznajo vseh Celotna novicaPri nastopu na tujem tržišču je nestrokovni jezikovni pristop za podjetje lahko nemudoma usoden. Ko se slab nagovor ali prevod znajdeta pod drobnogledom medijev, je običajno že prepozno. Konča se z upadom ugleda ter poslovni škodi, ki pri tem nastopi. Slednje je na lastni koži izkusil prehrambeni gigant McDonald’s, ki je želel prek oglasov nagovoriti azijsko etnično skupino v Minnesoti. 64 tisoč tamkajšnjih govorcev jezika Hmong se je vsakodnevno srečevalo s sloganom, ki je bil po njihovem mnenju nesmiseln. »Coffee gets you up, breakfast gets you going,« se je v prevodu na oglasnih panojih pojavil brez presledkov med besedami in zaradi Celotna novica  Najverjetneje ni potrebno posebej izpostavljati pomena angleščine v globalnem svetu. Informacijska revolucija, ki je z razmahom množičnih medijev, svetovnega spleta ter pametnih mobilnih naprav segla v vsak žep, je spodbudila težnjo po razumevanju,  informiranju ter komuniciranju z ljudmi iz vsega sveta,  angleščino pa ustoličila kot mednarodni jezik. Kar 80% vseh vsebin, ki jih danes beležimo na svetovnem  spletu, je ustvarjenih v angleščini. Germanskem jeziku, ki ga govori in piše približno milijarda zemljanov, kar pomeni, da je tudi za vse poslovne subjekte z njo najlažje nagovarjati globalna občinstva. Prevodi v angleščino so tako za vsako podjetje, ki se želi predstaviti Celotna novicaSandra Pečnik                     vodja projektov Nemščino uvrščamo med največje germanske jezike na svetu. Danes je široko razširjena na področjih Nemčije, Avstrije, Švice, Luksemburga, Belgije, zaznati pa jo je moč tudi pri nas. V določenih predelih Slovenije se jo učijo že učenci osnovne šole, kot izbirni jezik pa je zaradi številnih priložnosti  zelo razširjena tudi med srednješolci. V globalnem svetu je nemški jezik pogost spremljevalec številnih delovnih mest, ki zahtevajo odlično poznavanje jezika, vse pogostejši pa so tudi prevodi v nemščino, ki jih zahtevajo tržišča, kjer nemščino priznavajo kot uradni jezik. Vsesplošna Celotna novica