Prevajanje britanske in ameriške angleščine

Angleščina, ki jo govorijo v Ameriki, se razlikuje od britanske angleščine in prinaša svoje specifično besedišče. Prevajanje ameriške angleščine je zato potrebno prilagoditi ameriškemu okolju, kjer želimo nastopiti. Prevajalec, ki poskrbi za prevajanje besedil v angleški jezik, mora dobro poznati njegove jezikovne značilnosti ter namena uporabe prevoda, saj je hkratna raba ameriške in britanske različice angleščine neprimerna.

Oglejmo nekaj pomembnih razlik med britansko in ameriško angleščino:

zapis datuma

Britanski in ameriški zapis datuma se med seboj razlikujeta po načinu njunega zapisa, saj je vrstni red zapisa števil nekoliko spremenjen. Britanska različica pri ločitvi letnice ne pozna vejice, tako da zapis datuma pričnemo z dnevom, nato mesecem in zaključimo z letom, ameriška različica pa teži k zapisu po sledečem vrstnem redu: mesec -> dan -> leto. Prav tako je pri ameriškem zapisu datuma letnico potrebno ločiti z vejico.

Primer:

britanska različica: 13 June 2013

ameriška različica: June 13, 2013 

različno besedišče

Britanska in ameriška angleščina poznata tudi različno izrazoslovje, ki ga je pri prevajanju potrebno upoštevati. V spodnji tabeli smo zbrali nekaj primerov, ki predstavljajo razlik.

 
 
Slovenščina  Angleščina (VB)   Angleščina (ZDA) 
dvigalo lift elevator
lekarna chemistry drugstore
parkirišče car park parking lot
film  film movie
avtocesta motorway highway
piškot biscuit cookie
nogomet football soccer
mobilni telefon mobile phone cell phone
jesen autumn fall